Võlaõiguslik leping

Ostjaga sõlmitakse notariaalse võlaõigusliku müügilepingu, milles lepitakse kokku kõik tehingu detailid. Võlaõigusliku lepingu alusel tasub ostja 10% korteri ostu-müügi hinnast.

Asjaõiguslik leping

Korteri valmimisel sõlmitakse notariaalne asjaõiguslik leping, kus ostja tasub ülejäänud osa ostu-müügihinnast ning toimub korteri omandiõiguse üleminek ostjale.

Lepingu hinnas sisaldub

Korteri valmidus vastavalt projektile ja valitud siseviimistlusele. Tasu tehnovõrkude rajamise ja liitumiste eest (küte, vesi, kanalisatsioon, digi-TV, telefon ja andmeside valmidus).

Lepingu hinnas ei sisaldu (tasub ostja): müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasud ja riigilõiv; liitumistasud kaabeltelevisooni, telefoni ja andmesidega.

Filosoofi 9